Aksaray Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu

Başkan    : Doç. Dr. Remzi KUZUOĞLU

Üye          : Dr. Öğr. Üyesi Rukiye BORAN

Üye          : Dr. Öğr. Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR

Üye          : Dr. Öğr. Üyesi Gül OLGUN KARACAN

Üye          : Öğr. Gör. Ayşegül BEDİR

Üye          : Öğr. Gör. Filiz DİREK