Aksaray Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yüksek Okul Kurulu

Başkan: Doç. Dr. Remzi KUZUOĞLU

Üye      : Dr. Öğr. Üyesi Gül OLGUN KARACAN

Üye      : Dr. Öğr. Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR