Aksaray Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu

Başkan    : Prof. Dr. Remzi KUZUOĞLU

Üye          : Doç. Dr. Rukiye BORAN

Üye          : Dr. Öğr. Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR

Üye          : Dr. Öğr. Üyesi Gül OLGUN KARACAN

Üye          : Dr. Öğr. Üyesi Gülen Oytun AKALIN

Üye          : Dr. Öğr. Üyesi Aykut Arif TOPÇU